ADVERTISEMENT
Thứ Bảy, 5 Tháng Mười Hai 2020

CHO CON

CHO NHÀ CÓ CON TRAI

Phóng viên hỏi Bill Gates:” Quyết định thông minh nhất của ông là tạo ra các phần mềm, hay các công việc từ thiện?” Câu

sdfffsdfff