ADVERTISEMENT
Thứ Năm, 3 Tháng Mười Hai 2020

MARKETING

Marketing hiện đại là gì

Song song với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, là sự ra đời của các loại hoạt động Marketing. Nếu như xưa