ADVERTISEMENT
Thứ Ba, 1 Tháng Mười Hai 2020

VIỆT NAM

Gởi Cô gái Việt Nam.!

“Cô gái Việt Nam ơi! Nếu chữ hy sinh có ở đời Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực Cho lòng cô gái Việt Nam

sdfffsdfff